homebanner
Martin Dragt desktop publishing is als servicebureau in 1992 gestart. Sindsdien is voor
een bonte stoet van opdrachtgevers het prepress-traject verzorgd ten behoeve van print- en drukwerk. Op deze site vindt u een selectie uit werk van het afgelopen decennium.
Een deel daarvan kwam tot stand in opdracht van/in nauwe samenwerking met vormgevers. Waar dit het geval is, zijn zij vermeld.